[fblike]

На ден 04.06.2022 год. во просториите на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје се одржа Државен натпревар по Географија. На натпреварот учествуваа следниве ученици:

  • Валентино Ангеловски од VI б одд.
  • Бојан Маневски од IXа одд.
  • Јована Давитковска од VIII одд од ПУ с.Крилатица.

На натпреварот ученикот Бојан Маневски од IXа одд. освои второ место со 93 поени.

Ученик Одделение Ментор Освоени поени
Валентино Ангеловски VI б одд. Даниела Пешева 77
Бојан Маневски IXа одд. Валентина Ефремовска 93
Јована Давитковска VIII одд од ПУ с.Крилатица Даниела Пешева 61

[fblike]

Напишете коментар