[fblike]

Почитувани,
Во прилог ќе ги најдете сите информации за Меѓународната СТЕМ Олимпијада (за основни и средни училишта:

Центарот за едукација и иновативно учење – STEMLab следејќи ги светските трендови во областа на СТЕМ образованието, оваа година бележи уште еден извонреден успех! Од Main Team Organization, STEMLab го доби овластувањето за генерално претставување на Северна Македонија на 3rd International STEM Olympiad 2023.

 

Корисни линкови и ресурси:

DOWNLOAD MENU

https://stemolympiad.org/downloads.html

GUIDELINES MENU

https://stemolympiad.org/registration_guidelines.html

CATEGORIES MENU

https://stemolympiad.org/categories.html

ANNOUNCEMENTS MENU

https://stemolympiad.org/announcements.html

Exam Conditions / Fees

https://stemolympiad.org/exam_conditions_fees.html

Numbers of Questions / Exam Duration

https://stemolympiad.org/exam_durations.html

STEM Olympiad Exams Calendar

https://stemolympiad.org/exams_calendar.html

Medals / Awards

https://stemolympiad.org/certificates_medals_awards.html

Subjects

https://stemolympiad.org/subjects.html

Resources

https://stemolympiad.org/resources.html

Past Papers

https://stemolympiad.org/past_papers.html

 

[fblike]

Напишете коментар