Учениците заедно со одделенските наставници од нашето училиште ООУ „Кочо Рацин“ Кратово, зедоа учество со штанд и изработни на Компиријада 2022

Напишете коментар