[fblike]

Учениците од нашето училиште учествуваа на меѓународниот натпревар во математички знаења „Кенгур без граници – 2024“ како и други натпревари по математика со што се здобија со дипломи за учество. Целта на натпреварите е зголемување на интересот за математиката и природните науки, степенот на логичкото размислување, разбирање на текстуални задачи и примена на математичкото знаење.

Освен дипломите за учество на натпреварите, дел од учениците се здобија и со награди:

 

Наставник Радослава Костадинова, III-б одд.:

Наум Трајчев, III-б одд., прва награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

 

Наставник Кирка Манасова, III-в одд.:

Борјан Донев,  III-в одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

 

Наставник Станка Спиридонова, II-а одд.:

Михаил Василев, II-а одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

 

Наставник Марија Чочевска, I-а одд:

Максим Николовски, I-а одд., втора награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024,

Јана Христова, I-а одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024 и

Мелани Јовановска, I-а одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

 

Наставник Соња Додева,V-б одд:

Галена Цветковиќ, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

Анабела Алексовска, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

Анастасија Алексовска, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

Ана Марија Тодоровска, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

Никодим Златановски, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

Галена Цветковиќ, V-б одд., трета награда на натпреварот „Кенгур без граници – 2024

 

Наставник Лидија Арсовска, II б одд:

Филип Митровски II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Павел Милевски II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Горјан Петковски II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Милена Арсовска II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Христијан Димовски II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Тамара Додева II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Наталиа Стојановска II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Калија Аритонова II-б одд – прва награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Стефан Јакимовски II-б одд – втора награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Милан Ефремов II-б одд – втора награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Ален Крстевски II-б одд – втора награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

Матеја Петровска II-б одд – трета награда на натпреварот,,Кенгур без граници -2024

 

Наставник Тошо Петков, IV-б одд:

 

 

 

[fblike]

Напишете коментар