[fblike]

Ученицнте од  5 одд. имаа можност да реализираат  петдневна екскурзија при што посетија:

  • Ден 1 – Кратово-Горстивар-Маврово-Дебар-Струга (посета на река Вардар, – Вруток, Мавровско езеро, ХЕЦ Шпиље)
  • Ден 2 – Струга-Вевчани (Вевчански извори, манастир Св.Богородица, цртање според набљудување)
  • Ден 3 – Струга (Утринска гимнастика, прошетка покрај реката Црни Дрим, посета на спомен куќата на браќата Миладиновци, Природно-научен музеј „Д-р Никола Незлобински, спортски активности)
  • Ден 4 – Струга-Охрид-Струга (гимнастика, посетана „Град на вода“, Залив на коските и манастирот Св.Наум Охридски)
  • Ден 5 – Струга-Охрид-Кратово (Амфитеатар, Смоилова тврдина, Плаошник, Св.Јован Канео)
[fblike]

Напишете коментар