[fblike]

Учениците од 3 одделение од ООУ Кочо Рацин со наставникот Трајчев Далибор денеска на часот по ФЗО изведуваа скок во далечина со залет на новиот терен направен за таа намена по иницијатива на директорот Борче Спиридонов и наставниците по Физичко и здравствено образование.

[fblike]

Напишете коментар